PRIVATE VICTORIES

с

Всеки понеделник ще започна да споделям 3-те НАЙ-ВАЖНИ изречения, които съм прочел през предходната седмица и мислите си по тези теми. Това може да бъде по всяка тема; социални медии, маркетинг, бизнес, култура, иновации и начин на живот. Присъединете се към моя експеримент по-долу.